>AT1G30370.1_prot length=529
MENALVKTPLRKLRRRRTKRVWRLKQKLKLAWKSIKIRVKSHLPGFLSTK
KHLFHIKSRKEEQDLSQVAQRICKISNDSTKSLAFLLQLPKYSADDFLDR
GDLMTPAASPREKISKMWRELHGSNNWENLLDPLHPWLRREVTKYGEFVE
SVYDSLDFDPLSEFCGSSRYNRNKLFEELGLTRHGYKVTKYIYAMSRVDV
PQWFLSSALGETWSKDSNWMGFVAVSGDRESLRIGRRDIVVAWRGTVTPT
EWFMDLRTSMEPFDCEGKHGKTVVKVQSGFLSIYNSKSELTRYNKESASE
QTMDEVKRLVNFFKDRGEEVSLTITGHSLGGALALMNAYEAARDVPALSG
NISVISFGAPRVGNLAFKEKLNSLGVKVLRVVNKQDIVPKLPGIVFNKVL
NKLNPITSRLNWVYRHVGTQLKLDVFSSPYVKRDSDLGRAHNLEVYLHVL
DGFHRKKSGFRVNARRDVASVNKSTDMLLDHLRIPEFWYQVAHKGLILNK
QTGRWVKPVRAPEDIPSPLPTGPKPIYSL